Moje biuro rachunkowe zajmuje się kompleksowa obsługa firm w wielu zakresach.

Podstawowa działalność to przede wszystkim:

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego
 • rejestrowanie zakupu i sprzedaży VAT

W zakresie powyższej działalności podstawowej moje biuro zajmuje się także:

 • sporządzaniem deklaracji podatkowych,
 • sprawozdawczością finansową
 • rozliczaniem z ZUS-em
 • ewidencją środków trwałych
 • ewidencją wyposażenia

Z powyższych wyszczególnionych zadań, wynikają:

 • sprawy prowadzenia obsługi kadrowej firm,
 • obsługi naliczania i rozliczania list płacowych pracowników
 • reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym,
 • zakładem ubezpieczeń społecznych oraz innych instytucjami państwowymi.

Biuro rachunkowe, które prowadzę, zapewnia pomoc przy rozpoczęciu działalności, a także udziela pomocy w wyborze najkorzystniejszych form opodatkowania.

Posiadam świadectwo kwalifikacji wydane przez Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, biuro posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, oprogramowanie komputerowye zgodne z wymogami Ministerstwa Finansów i odpowiedni sprzęt IT.

W najwyższym stopniu zapewniam pełną dyskrecję w zakresie prowadzonych usługi i stały dostęp do fachowej pomocy podatkowej.

 

Fachowa obsługa komputerowa w siedzibie firmy lub u klienta